שלוש 24 - פרויקט הרחבת ביה"ס הצרפתי על שם מארק שאגל

שטח התכנית: 4.678 
תכנון: פאולה ליאני , פריצקי ליאני אדריכלים 
יזם: שגרירות צרפת בישראל | עמותת בית הספר מארק שאגאל
ניהול ופיקוח בניה:  שמעון טובול
קונסטרוקציה: סייג מהנדסים


ספטמבר 2015


כתבות:

10/09/2015    homage to marc chagall

ספטמבר 2015
ספטמבר 2014