פרויקט בית אהרון שלוש - שלוש 32

אדריכלות פנים: ניבה ארצי אדריכלים
קונסטרוקציה: אינג' יעקב ויובל אכברט


פרויקט בית אהרן שלוש


יוני 2017ספטמבר 2014נובמבר 2013