פרויקט מכון שכטר למדעי היהדות

מרכז שכטר לתרבות היהודית
Schechter Institute of Jewish studies
מיקום: הקצה המזרחי של רחוב שלוש
ניהול פיקוח: מ' יוקלה ושות', מהנדסים ויועצים
קונסטרוקציה: חיים ויחיאל שטיינברג מהנדסים
תכנון בית כנסת:  ארכיטקט מיכאל אלקוב
תקשורת ומולטימדיה:  גבי זונדהיימר - ארכימדס בע"מ
קבלן מבצע:  לביא (ב.י) חברה להנדסה ובנין בע"מקרן לגסי הריטג' Legacy Heritage Fund
מכון שכטר למדעי היהדות
מבט מרחוב שלוש


מבט מרחוב אילת


החצר הפנימית
מבט מרחוב  אילת פינת רחוב שלוש
מבט מרחוב שלוש
מבט מרחוב שלוש פינת סמטת שלוש