רחוב שולמית
פרויקט גינת רות - שולמית 7-9
פרויקט שולמית 7-9

07  לשעבר: מרכז ללימודי תרבות ספרד והשפה הספרדית

פרויקט שולמית 11

פרויקט שולמית 11