פרויקט סוקולוב 32

תכנון: החדר אדריכלים
קונסטרוקטור: אילן בן דוד
הדמיה: בונזאי סטודיו

יוני 2015


יוני 2015