פרויקט שדרות תרס"ט 9 / חיסין 29

שימור בניין מגורים - תרס"ט 9 פינת חיסין 29
אדריכל מקורי: ג'ניה אוורבוך ושלמה גינזבורג 1933
אדריכל אחראי: עומר גוטהולץ
ניהול ופיקוח: פ.גורדי הנסה בע"מ
מהנדס: יובל אכברט
יועץ קרקע: דוד דוד


אפריל 2018

יוני 2017

אפריל 2017שלט הפרויקט, דצמבר 2014 

יוני 2017

אפריל 2018מאי 2015
אפריל 2014
אפריל 2013