פרויקט TOHA - תוצרת הארץ 6-8

תא/מק/4051 - תוצרת הארץ 2,4,6,8 - תוצרת הארץ דרום
מתחם ToHa
תכנון: אדריכל רון ארד בשיתוף ישר אדריכלים
יזמים: אמות השקעות וגב-ים
מס' קומות: 27
שנת איכלוס: 2018


ספטמבר 2017
הדמיה: אדריכל רון ארד בשיתוף ישר אדריכליםכתבות:

07/02/2021    כתבה

02/02/2019    כתבה

07/11/2018    כתבה

20/03/2017    כתבה


29/03/2012    2 מגדלים

02/06/2010    מגרש ב-64 מ'שלט הפרויקט, ספטמבר 2017

יוני 2018
מבט מכיוון שדרות ההשכלה | אוקטובר 2017ספטמבר 2017


מאי 2015