פרויקט TOHA - תוצרת הארץ 6-8

תא/מק/4051 - תוצרת הארץ 2,4,6,8 - תוצרת הארץ דרום
מתחם ToHa
תכנון: אדריכל רון ארד בשיתוף ישר אדריכלים
יזמים: אמות השקעות וגב-ים


ספטמבר 2017
הדמיה: אדריכל רון ארד בשיתוף ישר אדריכלים


שלט הפרויקט, ספטמבר 2017

יוני 2018
מבט מכיוון שדרות ההשכלה | אוקטובר 2017ספטמבר 2017


מאי 2015