פרויקט Hy-Park / קהילת ורשה 79א / בריג אמיל 8

תכנון: ארבל פידל אדריכלים בע"מ
קונסטרוקטור: חיים שטיינברג
יזמים: פנדום