פרויקט ויתקין 5

תכנון: ארכוד אדריכלים
קונסטרוקציה: מאיר בהריר מהנדסיםשלט הפרויקט, יוני 2016

יוני 2016