רחוב וייצמן

18    בית דיור מוגן 

32    פרויקט בית לסין

58    פרויקט וייצמן 58