פרויקט ויצמן 93, 95, 97 / פנקס 55

תכנון: בר אוריין אדריכלים