רחוב יעבץ

מאי 2019יעבץ, זאב (1924-1847) היסטוריון וסופר, מראשוני חובבי ציון. נולד בפולין הרוסית, התפרסם במאמר "מגדל המאה" (1887) הסוקר מאה שנים בחיי העם היהודי, 1886-1786, ממות משה מנדלסון עד מות משה מונטיפיורי. עלה לארץ ישראל ב-1888, ישב ביהודיה והיה מורה ומוציא לאור של כתבי עת ארצישראליים. כמורה בזכרון יעקב מ-1890 הנהיג לראשונה את טו בשבט כחג נטיעות וכתב ספרי לימוד ודברי אגדה בלשון המקרא. ב-1894 ירד לליטא, ממנה עבר לגרמניה ולבריטניה. כתב ספר היסטוריה רב היקף, תולדות ישראל שהוצאתו לאור החלה ב-1895 (המידע באדיבות עיריית ת"א-יפו) 
1
 
3
 
 
5 - פרויקט חדש בבניה
 
 
7,9
  
11,13 הבניין הושלם ב-2009
 
15
 
17
 
 
19
 
21
 


 
 
23
 
 
25
 
27
 
 
31 / מוהליבר 19
 


 
33 / מוהליבר 16
 הוספת באמפרים ברחוב יעבץ, אפריל 2019

2
 
 
4
 
 
6
 
 
8
 
 
10

 
12
 
 
14
 
גינה ציבורית, לשעבר מרכז רוחני "טוב החיים" 
 


 
18
 
20
 
 
22
24
 
28
 
 
30
  
32 - פרויקט חדש - טרום בניה
 
תת-דפים (1): פרויקט יעבץ 29