פרויקט החרמון 44 / יבניאל 21,23

תכנון: י.א. ישר אדריכלים
קונסטרוקטור: מורן שילר מהנדסיםספטמבר 2017

אפריל 2017