פרויקט יחזקאל 3

יזמים: י.ח. גרינברג בניה ופיתוח בע"מ
תכנון: פלדמן מדלל טלי
קונסטרוקטור: מלמד יעקברחוב יחזקאל 3