פרויקט יהואש 5

יזם: LADDER PROPERTIES
רישוי אדריכלות: ורד רוזנבלום שירותי אדריכלות בע"מ
קונסטרוקטור: רפי אנונו
ניהול ופיקוח: א.רוזנבויםספטמבר 2012