פרויקט יהודה הלוי 2

יזמים: יובלים נווה צדק בע"מ, מייק אייזקסון, 26 אורניו בע"מ
קונסטרוקציה: יעקב גוטמן מהנדסים
אדריכלות נוף:  אראל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ
תאום ופיקוח:  יוסי ספיר מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
קבלן מבצע: רום גבס חיפוי וקירוי בע"מ

 
דצמבר 2017
מאי 2015שלט הפרוייקט
 
דצמבר 2017אפריל 2014

ינואר 2014נובמבר 2013
יולי 2012

יוני 2012

יהודה הלוי 2 פינת פינס, מאי 2012
יהודה הלוי 2 פינת פינס, יולי 2011
 


יהודה הלוי 2 - המבנה השין שנהרס