פרויקט יהודה הלוי 8

אדריכלים מקוריים: וילהלם הקר ואליעזר ילין
אדריכלות ושימור: נאור מימר אדריכלות ושימור בע"מ
אדריכלות פנים: אורלי שרם אדריכלים

פרטים נוספים: פרויקט יהודה הלוי 6מרץ 2019

מרץ 2019

נובמבר 2018

אפריל 2016כתבות:
שלט הפרויקט, אפריל 2016

נובמבר 2018
אפריל 2016דצמבר 2012