פרויקט יהודה הלוי 123

בית פרומה גורביץ, בניין לשימור
אדריכל מקורי: זברודסקי את בלקס, 1937
תכנון: אלון בן נון אדריכלים