פרויקט יהודה הלוי 16

אדריכל שימור ותוספת: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט


יולי 2018אוגוסט 2015
כתבות:

יוני 2018מאי 2017אפריל 2016

אוגוסט 2015
יוני 2012