פרויקט יהודה הלוי 16

אדריכל שימור ותוספת: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט


אוגוסט 2015
כתבות:

מאי 2017אפריל 2016

אוגוסט 2015
יוני 2012