יהודה הלוי 9

אפריל 2016המקום שימש כמטה הארגון הצבאי הלאומי
בפיקודו של מנחם בגין בשנת תש"ח (1948)
פה שכן גם בית החולים "פרוינד"