פרויקט יהודה המכבי 51 / וייצמן 121

תכנון: אדריכל עמרי איתן
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן







מאי 2015