פרויקט יחיה קאפח 14 / חבשוש 27-29

תא/מק/4457
תכנון: גולני אדריכלים