פרויקט טרייכמן יחזקאל 7 / רובינשטיין 8

מרץ 2015


חזית מערבית