פרויקט יסוד המעלה 16 / בני ברק 17

תכנון: גל פלג אדריכלים