פרויקט יסוד המעלה 31

יזמים: עתידים יסוד המעלה בע"מ
תכנון: יואב מאירי אדריכלים
קונסטרוקטור:  יעקב וסרמן
איכלוס: יולי 2016
שיווק בלעדי: רוזיו נכסים
הדמיות:  Sharpen


יסוד המעלה 31

פברואר 2016