פרויקט יסוד המעלה 33-35

תכנון:  תאם אדריכלות (אסף אשרוב)