פרויקט יסוד המעלה 48

יזמים: הדר דוד ניהול פרויקטים 03-7570099
תכנון: תואם אדריכלים
הדמיה: itstudioהדמיית פרויקט יסוד המעלה 48 | יזמים: הדר דוד ניהול פרויקטים 03-7570099