פרויקט מתחם הסינרמה

תב"ע 3540
תכנון: אדריכל דוד גלור