פרויקט מתחם טרה

תא/4068
תכנון: ישר אדריכלים
שטח התכנית: 22.78 דונם
יזם: חברת טרה אגודה חקלאית שיתופית


הדמיה: ישר אדריכליםכתבות:


03/05/2015    כתבהמאי 2015