רחוב יונה הנביאהרברט סמואל


1

3

5 - פרויקט יונה הנביא 5
אדריכל שימור: דני רבס

7

9
11

13


17


19א

21

23


27


הכובשים


29

31

33

35

37

41

41א

43הרברט סמואל


2

4 פרויקט יונה הנביא 4

6

8

1012

14


18

20

22

24

26

פרויקט יונה הנביא 28

28א


הכובשים


30

32

34


38

40 יולי 2015

42 יולי 2015

44

46

48