פרויקט יונה הנביא 36

תכנון: בני מולכו אדריכלים
קונסטרוקטור: חיים מונשרי


יולי 2015

יולי 2015