פרויקט יונה הנביא 16-18

יזמים: סאג השקעות
תכנון: דמיטרי מזו אדריכלים