רחוב יוסף הנשיאבלפור


2
ג'ורג' אליוט


6

8

10

10א

12