פרויקט יובל נאמן 9-11

תכנון:  דניאל מועלם
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן

מרץ 2015