פרויקט קופת חולים זמנהוף

אדריכל מקורי: יוחנן רטנר בשיתוף עם ע. וילנסקי ויוסף נויפלד
אדריכלות שימור ותוספת: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: יובל אכברט
ניהול פרויקט: אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים
כתובת:  צפון: זמנהוף 34 |  מערב: שמשון הגיבור 8 | דרום: השופטים 1 | מזרח: גדעון 1 


חזית לרחוב השופטים, ספטמבר 2018

חזית לרחוב זמנהוף, ספטמבר 2018

חזית לרחוב גדעון, ספטמבר 2018

חזית לרחוב גדעון | ספטמבר 2018

יולי 2016חזיתות לרחובות שמשון הגיבור וזמנהוף

הכניסה הראשית, חזית לכיוון רחוב השופטיםכתבות:27/06/2012    מרפאת זמנהוף נהרסה
18/06/2012    המרפאה נהרסת

23/08/2010    קבוצת רכישה
13/04/2010    שווי המגרש


19/07/2005    מרפאת זמנהוף נמכרה


ספטמבר 2018


ספטמבר 2018יולי 2016אפריל 2014אפריל 2013ספטמבר 2012יוני 2012 | פינת הרחובות זמנהוף וגדעון

פינת הרחובות זמנהוף ושמשון הגיבור

רחוב שמשון הגיבור

רחוב השופטים

רחוב גידעון פינת השופטים