צייטלין 24 - אשכול גנים מוריה

הפרויקט כולל 5 כיתות גן וחדרי ספח
הפרויקט צפוי להסתיים ב-12/2017 (ע"פ אתר העירייה)