פרויקט זלטופולסקי 20

תכנון: עודד פפרמן אדריכלים
מרץ 2017

יוני 2016