דירות ובתים בתל אביב


מרכז תל אביב
19/01/2017    ביקורי בית - 10 דירות
02/03/2016    דירה בתל אביב
01/03/2016    דירה של שפית
16/02/2016    ביקור בית - יואב ריש ויעקב בן-שמש | שדרות ח"ן
14/01/2016    חיבור 2 דירות

30/12/2015    דירה במגדל

דרום תל אביב

04/05/2016    דירה ביפו
17/03/2016    בית אורי גלר

30/12/2015    לשכור בדרום
22/12/2015    48 מ"ר