מדריכים‏ > ‏

המדריך לטיפוסי מבנים בתל אביב - יפו: האבולוציה של בתי המגורים המשותפים


העמוד בעריכה...המאה ה-19המאה ה-20

תחילת המאה

שנות ה-20
זרם מוביל באדריכלות: אקלקטיות

שנות ה-30
זרם מוביל באדריכלות: הסגנון הבינלאומי

שנות ה-40

שנות ה-50
זרם מוביל באדריכלות: סוציאליזם
- שיכונים טוריים לעולים חדשים

שנות ה-60
- מעבר מאדריכלות סוציאליסטית ביזמת המדינה לאדריכלות בניין המגורים של השוק הפרטי
- הופעת טיפוס ה-H

שנות ה-70
- הופעת הפנטהאוזים ודירות הגג
- המרפסות נבנות כחלק מהמעטפת של הבניין, כך שקל "לסגור" אותן
- הופעת מבנים מדורגים

שנות ה-80
זרם מוביל באדריכלות: פוסט מודרנית

שנות ה-90
הופעתן של המרפסות מזגזות
- הופעת הממ"דים בעקבות מלחמת המרץ הראשונה
המאה ה-21

העשור הראשון
- דירות הגן נעשות פופולריות, על חשבון הגינות המשותפות
בניינים רבי-טיפוסים, נפוצים בעיקר בשכונות החדשות בצפון תל אביב בהן המגרשים גדולים


העשור השני
- ביטול המרפסות המזגזותלקריאה נוספת:

מהבטון האפור של דימונה ועד בנייני השיש של ראשון: גלגולי אדריכלות הארץ בתמונות