אדריכל אלכסנדר לוי

1883-1942


רשימת מבנים שתכנן אדריכל אלכסנדר לוי בתל אביב

בית אלכסנדר לוי  - רחוב יהודה הלוי 7, בית המגורים והמשרד 1924.

התחנה החקלאית הניסיונית של יצחק וולקני (וילקנסקי) - רחוב אחד העם, 1921

בית משה אהברמסון - נחלת בנימין  6

בית הד"ר אלפס - רחוב בלפור 8, 1922

בית לאה בולדה - רחוב ביאליק 3, 1922

בית אוסישקין- רחוב הירקון, 1922

 "בית הפגודה" - כיכר המלך אלברט1924

בית ליפשיץ - אלנבי פינת גאולה 44, 1924

בית כהן - רחוב ברנר 17, 1924

בית האדמירליות - רחוב אלנבי 11, 1924

בית מנגל - כיכר מגן דוד

סניף בנק אמריקה-פלשתינה -  רחוב הרצל

בית חיים גליברמן-ישראל אפשטיין - רחוב גרוזנברג 3, 1921
פרויקטי שימור מבנים של האדריכל אלכסנדר לוי

פרויקט אלנבי 52-54אדריכלי שימור ותוספת: קימל אשכולות אדריכלים