אדריכל שלמה גפשטיין


1882-1961פרויקטים של אדריכל שלמה גפשטיין בתל אביב

פינסקר 10

רוטשילד 56

ביאליק 21

אלנבי 58
פרויקטי שימור מבנים של האדריכל שלמה גפשטיין


פרויקט אלנבי 58 | שימור: אליקים אדריכלים

פינסקר 10 - האגף המודרניסטי | הדמיה: www.itstudio.tv