ניצה סמוק אדריכלים

פרופ' ניצה סמוק אדריכלים
רח' שלמה המלך 49 תל אביב | טלפון: 03-5233581  | פקס: 03-524-1477   
פרויקט נחלת בנימין 5 | אדריכל מקורי: י.צ. טבצ'ניק


אדריכל מקורי: יוסף ברלין
אדריכל האגף המודרני: שלמה גפשטיין

פרויקט טהון 1

אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ


אדריכלים מקוריים: שלמה ליאסקובסקי ויעקב אורנשטיין 


אדריכל מקורי: אלכסנדר לוי

בשיתוף אדריכל יואב מסר
אדריכל מקורי: ליאור אדלר

 
אדריכל מקורי: יצחק רפפורט


כתבות:


אדריכל מקורי: יוסף מינור


אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ

פרויקט מקווה ישראל 13,15/לבונטין 28 - בית יעקובזון , 1936-8
אדריכל מקורי: עמנואל הלברכט

אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץפרויקטים נוספים:

לילינבלום 12 / אדריכל מקורי: רכטר
מסריק 68
שמשון 1
קרל נטר 2
קלישר 15 / אדריכל מקורי: י.צ. טבצ'ניק
התבור 26 / אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ