פרויקטים חדשים בשכונת עג'מי וגבעת העליהכתבות:


22/08/2017    שימור בית רוק

14/03/2016    "מתחם הנזירות" 
11/03/2016    כתבה
09/03/2016    מגרש נמכר ב-70 מ' 


23/08/2013    דירת 4 ח' ב–2.6 מ'
17/07/2013    מגרש ב-37 מ'