פרויקטים חדשים במרכז תל אביב

מרכז תל אביב - החלק המזרחי
מזרחית לדרך נמיר ומנחם בגין

[רובע 4]