פרויקט אצטדיון בלומפילד

תא/מק/4560
תכנון: מנספלד קהת אדריכלים
שטח התכנית: כ-80 דונם


מרץ 2018

נובמבר 2017