פרויקט אצטדיון בלומפילד

תא/מק/4560
תכנון: מנספלד קהת אדריכלים
שטח התכנית: כ-80 דונם


נובמבר 2017