פרויקט מלון שרונה

יזמים: נצבא
תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים ופייגין אדריכלים
מס' חדרים: 800
מס' קומות: 45כתבות:


אפריל 2015