פרויקט מלון שרונה

מנחם בגין 119
יזמים: נצבא
תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים ופייגין אדריכלים
מס' חדרים: 800
מס' קומות: 45פברואר 2019אפריל 2015