פרויקט אלנבי 39

אדריכלות: אלישע רובין אדריכליםמיקום פרויקט אלנבי 39 / ביאליק / הס 
כרונולוגיה וכתבות:

23/12/2010    כתבה

28/10/2010    פורסמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת