פרויקטים חדשים בשכונת ביצרון ורמת ישראל

גבולות השכונה: צפון ומזרח -  דרך השלום | דרום -  יצחק שדה | מערב - איילון