פרויקטים חדשים בשכונת התקווה

גבולות שכונת התקווה:

צפון -  ההגנה (יד אליהו)
מזרח -  משה דיין
דרום -  לח"י
מערב -  איילון


תת-דפים (1): פרויקט יזהר 22