פרויקטים חדשים בשכונת לבנה וידידיה

גבולות השכונה: 

צפון - חיים בר לב | מזרח - רמת גן | דרום - איתן לבני (פארק דרום) | מערב - 3694